Uluslararası Dijital Pazarlama

Header
Firma Logo Tasarım ve Marka Başarısı

Logo Nedir?

Günümüzde kısaltarak kullandığımız logo sözcüğü aslında İngilizce, “logotype” ifadesinden alıntıdır. Bu sözcük ise, “iç içe geçmiş harflerden oluşan harf kalıbı” demektir. “Logotype”, Yunanca “logos” (söz, kelam) ve týpos (damga, baskı) sözcüklerinin birleşmesinden gelir. Bir nevi, sözünün damgası demektir.

Logo, en az iki karakterin sözcük halinde okunacak biçimde bir araya gelmesiyle oluşturulup bir ürün, kuruluş ya da hizmeti tanıtan ve marka özelliği taşıyan simgedir. Bir kurumun görünen yüzü olup, çalışma alanı, kalitesi, özgünlüğü, tarzı ve imajı hakkında bilgi veren simgedir. Logonuz,  markanızın isim olarak dizayn edilmiş hali, firmanızın imzası olarak görülür. Bu yüzden de firma logo tasarım kalitesi ile marka başarısı arasında doğru orantı vardır.

Logo, bir firmanın başarısının temel öğesi, attığı imzasıdır. Bu yüzden, firma logo tasarım hakkında gösterilen özen, bir markanın başarısını yüzde yüz oranında etkiler.

Logo Çeşitleri

Sans Serif Stili Logolar: Tırnaksız yazı tipinde harflerden oluşan basit ama etkili yapıya sahiptir. Köşeli ve keskin formları güçlü ve sağlam görünmelerini sağlar. Klasik olmayan daha modern bir yapıya sahiptir bu logolar.

Tek Karakterden Oluşan Logolar: Yaygın kanının aksine tek karakterden de logo olabilir. Tek karakterden oluşan logolar güçlü, modern karaktere sahip fikirler ve işaretleri temsil eder.

Çok Karakterden Oluşan Logolar: Birden fazla tipografik karakterden oluşan bu logoların en sık kullanım şekli iki karakterden oluşanıdır. Klasik bir kullanım şekli olmasına rağmen bazen basit ya da karışık sonuçlara ulaşmak da mümkün olabilir.

Kombinasyon Tipi Logolar: Kombinasyon tipi logolar genelde iki ya da daha fazla farklı etkileşimli logo tipinin kullanılmasından; harflerin parçaları, gölgeler, deforme edilmiş karakterler, el çizimlerinin bilgisayarda bir araya getirilip birleştirilmesinden oluşurlar. Bu şekilde ortaya çıkan logolar genelde enerji doludur.

Geleneksel Olmayan Logolar: Bu tip logolar, genelde bildik karakterlerden yararlanarak alışılmışın dışında tasarlanan logolardır. Büyük harf kullanımı, tekrardan kaçınma ile yeni güçlü bir tarz oluşturulur. Eski tarz ile yeni tarzın bütünü gibidir ya da başka bir deyişle geçmişi kullanarak geleceği tasarlamak gibi.

Firma Logo Tasarım Nasıl Olmalıdır?

1. Logonuz kurumsal kimliğinizi yansıtmalı: Firmanın kurumsal kimliğinin ve ilkelerinin bütünleştiği bir yapıda olmalıdır.

2. Uzun yıllar kullanmaya elverişli olarak tasarlanmalıdır: Logonuzun her çağa uygun olması önemlidir. Bu şekilde onu sürekli değiştirmek zorunda kalmaz ve kurumsal kimlik karmaşası içine düşmezsiniz.

3. Logonuz, pazar ortamında, markanızın özünü oluşturan değerleri bir bakışta yansıtmalıdır. Çünkü logo, göz açıp kapayıncaya kadar, tüketiciye firmanızın mesajını iletmekle yükümlüdür. Tüketicilerin belleğinde tutarlı bir şekilde yer etmelidir.

4. Logo, yerel piyasanın analistleri tarafından tasarlanmalıdır: Türkiye’deki bazı büyük ölçekli firmalar genellikle evrensel bir marka olabilmek için firmalarının logo tasarımını yurt dışına yaptırsa da bu durum, tasarımların yerel piyasalarda başarı oranının düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca yurt dışı tasarımları için ayrılan bütçe, size sunduğumuz teklifle karşılaştırıldığında fazlasıyla maliyetlidir.

5. Logo tasarımı akılda kalıcı olmalıdır: İnsanlar, gündelik yaşamda karşılaştıkları logo seli içerisinde bütün logoları akıllarında tutamamaktadır. Sadece iyi tasarlanmış, güçlü logolar, belleklerinde sağlam yerler edinip hatırlanmaya devam edebilmektedir.

6. Kolay uygulanabilirlik bir firma logo tasarımı için çok önemlidir: Logonuz tasarlanırken kartvizit, zarf, kağıt ve benzeri gibi basılacağı alanlar belirlenmeli ve bu şekilde de markanın algılanışı her yerde aynı olmalıdır. Böylece firmanızın logosuna, elektronik postalarınızdan şirket araçlarınıza kadar sadık kalınmış ve markanızın başarısı desteklenmiş olur.

7. Logo tasarımınız markanıza özgün olmalıdır: Logonuzun özgünlüğü, firmanızın farklı bir duruşu olduğunu kanıtlar. Sizi diğer firmalardan ayıracak bağımsız bir logo, kurumsal kimliğinizin temel öğesidir.

Firma Logo Tasarım Alanında Uzman Ekibimiz

Mucizefikir Dijital Pazarlama Ajansın’da grafik tasarım uzmanlarımızla profesyonel logo tasarım hizmeti sunuyoruz. Öncelikli hedefimiz, logonuzun üzerinde, renginden harf karakteri gibi en ince detayına kadar çalışmak üzere bir proje ekibi kurmak; firmanızın hedef kitlesine yönelik en iyi logoyu tasarlamak ve beğeninize sunmaktır. Firmanıza akılda kalıcı, dinamik, güven verici, özgün bir logo tasarlamamız için bizimle iletişime geçip proje ekimizle tanışmanız yeterli.

Firma Logo Tasarım ve Marka Başarısı
Mucizefikir ile Görüşme Başlat
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?