Uluslararası Dijital Pazarlama

Header
Veri Analizi Yapmanın Önemi ve Avantajları

Veri analizi dediğimiz süreç, iş kısmında var olan ham verilerin toplanarak doğru bir şekilde ayıklanarak işlenmesi ve bunun sonucunda faydalı bilgilerle birlikte daha doğru ve yararlı sonuçlara ulaşma olarak tanımlanabilecek bir modelleme biçimidir. İster büyük ister küçük bir işletme olsun, her işletme için mecburi bir ihtiyaç olan analiz süreci yapılacak olan yeni projeler ve yatırımlar için doğru adım atılmasına ve faydalı kararlar verilmesine; gerek görüldüğü takdirde bir alanda büyümeye gidilmesine ya da küçülmeye gidilmesine dair kararların alınmasına yardımcı olmaktadır.

Veri Analizi Nasıl Yapılır?

Veri analizi süreci, her işletme tarafından sistematik olarak doğru yöntemlerle ilerletilmelidir. İlk adım olarak, iş sürecinde tam olarak nelerin gerekli olduğu belirlenerek bu gereksinimler üzerinden ulaşılmak istenen hedefe karar verilmektedir. Ardından bu hedefe yönelik ilerleyen analiz sürecinde problem çıkartacak unsurlar belirlenerek ortadan kaldırılmaya çalışılmalı ve pürüzler ortadan kaldırıldıktan sonra bir veri ölçüm altyapısı ortaya konmaktadır. Bununla birlikte ihtiyaç olan veriler son haliyle toplanıp analiz edilmektedir. Bu analizlerde sektöre göre değişecek pek çok uygulamalr ve testler bulunmaktadır.

Mucizefikir olarak bizler, sizlerin tüm proje süreçlerinizde işlerinizin eksiksiz ve başarılı bir yolda ilerleyebilmesi için ihtiyacınız olan veri analizlerini eksiksiz olarak gerçekleştirmekteyiz. Böylelikle markanızla ilgili gelişim süreçlerinizde yolunuza çıkacak engellerden kurtularak her zaman daha iyiye ve daha ileriye gidebilme şansınız olacak, mutlak başarıya çok daha kısa sürede ulaşmanız da mümkün olacaktır.

Bu bilgiler ışığında, yapılacak olan veri analizlerinin maddeler halinde ilerleyecek kısmı şu şekilde özetlenebilir;

İlk olarak bir amaç belirlenmektedir. Çünkü bir işletmenin kendi sektöründe doğru bir amaca sahip olup olmadığının belirlenmesi oldukça önemli bir unsurdur. Bu amaca göre gidilmesi gereken yol haritası da oluşturularak, gidilen yoldaki ulaşılacak hedeflere dair ölçümlemeler daha kolay yapılmaktadır.

Veri analizi aşamaları kısmında ikinci adım olarak veri toplama süreci gösterilebilir. Başarı yolunda daha iyi modellemeler elde etmek için daha iyi ve başarılı adımlar atabilmek gerekli olduğundan mümkün mertebe araştırılabilecek tüm kaynaklar araştırılmalı ve çok fazla veri toplanmalıdır.

Üçüncü adım olarak toplanan veriler arasından temizlik yapılması söylenebilir. Tüm toplanan veriler doğrultusunda hedeflenen noktadan saptırılacak, yanlış sonuçlara yol açacak veriler analiz edilerek daha kaliteli başarılar elde edilmesi yolunda ilerlenmelidir.

Dördüncü adımda ise toplanan bu verileri iş modeli üzerinde doğru şekilde işleyecek bir marka ve ekiple çalışılması kısmı yer almaktadır. Yazılım geliştirici ekipler, alt yapı düzenleyici ekipler ve verilerin modellenmesinde deneyimli olan ekipler ile çalışılarak başarıya adım adım doğru bir şekilde ilerlenmelidir.

Son olarak optimizasyon kısmına değinilirse, sürekli tekrarladığımız gibi hedeflenen noktalara ulaşmak için geçilen yolların ve atılan adımların tutarlılığını sağlamak için doğru bir şekilde raporlama yapılmalı ve süreçlerin başarısını devam ettirmek adına aynı optimizasyon her iş için aynı şekilde tekrarlanmalıdır.

Veri Analizinin Avantajları Nelerdir?

Veri analizi avantajları konusunda ilk olarak söylenebilecek durum, firmaların bu sayede iç görü kazanarak markalarını her daim daha ileriye taşıyacak adımlar atabilmesini sağlamaktadır denilebilir. Veri yönetimi ve veri işleme zekası bir kurum için altın niteliğindedir. Müşteri deneyimi yönetimi de bu sürece dahil olduğundan analiz süresince bu kısımlarla da doğru bir şekilde ilgilenilebilir.

Bu işlemlerle uğraşıldıkça, artık marka ve sektör açısından hangi verinin fayda sağlayacağı ve hangi verinin zarara uğratacağı da anlaşılabilir olmalıdır. Yani gereksiz verilerin yanlış bir şekilde değerlendirilmesi firmalar için çok büyük sorunlar ve kayıplar oluşturabileceğinden, doğru analizin başarı getirdiği göz önünde bulundurularak titizlikle çalışıldığı söylenebilir.

Bunun dışında yapılacak analizlerin müşteri memnuniyetine de çok büyük faydaları bulunmaktadır. Müşterilerden gelen geri bildirimler sayesinde yeni analizler oluşturarak memnuniyet arttırıcı uygulamalara da ağırlık verilebilmekte, bunun sonucunda marka hedef kitlesine memnun kalacakları hizmetler ve e-ticaret kısmında ürünler sunabilmektedir.

Veri Analizi Yapmanın Önemi ve Avantajları
Mucizefikir ile Görüşme Başlat
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?