Uluslararası Dijital Pazarlama

Header
Anasayfa » Yeni Kanuna Göre İnternet Sitesi Yaptırma Zorunluluğu
Yeni Kanuna Göre İnternet Sitesi Yaptırma Zorunluluğu

Yeni Kanuna Göre İnternet Sitesi Yaptırma Zorunluluğu konusuna değinmeden önce web sitesinin önemine değinmek istiyoruz. Muhteşem bir iletişim platformu olan internet üzerinde bir web sitenizin olmasının sizlere sağladığı birçok avantaj bulunmaktadır. Web siteleri, kendinizi en iyi şekilde anlatabileceğiniz bir vitrin gibidir. Onun sayesinde insanları etkileyebilir, hayran bırakabilir veya başarısız bir web site tasarımı sonucunda da büyük bir başarısızlığa mahkum olabilirsiniz. Web siteniz, firmalar, ürünler ve markalar hakkında ziyaretçilerin fikir edinmesini sağlayan en güçlü yerlerdir. İlk izlenim web siteleri sayesinde oluşur.

firmalar, kurumlar veya bireyler, web sitesi sayesinde ürün, hizmet ve kurumlarını kusursuz bir şekilde internet kullanıcılarına sunabilmektedir. İnsanlarla etkileşim kurabilmenin en kolay, pratik ve etkili yollarından bir tanesi web sitesine sahip olmaktır.

Web sitesi, bir şirketin bir nevi online vitrinidir. Başka bir ifadeyle ürün ve hizmetlerini internet üzerinden hedef kitlesine sunabildiği ve şirketin kendisini sınırsızca anlatabildiği, sürekli güncellenebilecek alanıdır.

Tam da bu özellikten dolayı Yeni Kanuna Göre İnternet Sitesi Yaptırma Zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Sermaye şirketlerinin kamuyu ilgilendirebilecek kapasitede sermayesinin olması, bu kurumları hem piyasayı hem de sermayedarlarını etkileme potansiyeline sahip bir pozisyona sokmaktadır. İşte bu nedenle  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. Maddesi, şirketlerin güncellemelerini kamuya şirkete ait web sayfası üzerinden duyurmalarını zorunlu kılmaktadır. Zira bilgi toplumunun bir ihtiyacı olan internet siteleri, şirketlerin kendilerini şeffaf bir şekilde kamuya sunabilmelerini sağlamaktadır.

Sermaye şirketlerinin kendilerine ait web sitesi hazırlaması zorunluluğu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. Maddesi’nde tanımlanmıştır. Bu maddede bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden üç ay içinde bir web sayfası açmak ve bu sayfanın bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına ayırmak mecburiyetinde oldukları belirtilmektedir.

1 Şubat 2015 tarihinde güncellenmiş olan bağımsız denetime tabi olacak şirket kriterleri şunlardır:

  • Şirketin çalışan sayısının iki yüz ve üstü kişi olması,
  • Şirket bütçesinin aktif toplamının 50 milyon TL ve üstü Türk Lirası olması,
  • Şirket satışlarının yıllık net satış hasılatının 100 milyon TL ve üstü Türk Lirası olması.

Özetlersek, yukarıdaki özelliklere sahip olan şirketler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. Maddesi’nce internet sitesi yaptırma zorunluluğundadır.

Yeni Kanuna Göre İnternet Sitesi Yaptırma Zorunluluğu