TEKLİF İSTE

Web Sitesi Yaptırma Zorunluluğu

Web Sitesi Yaptırma Zorunluluğu

Oldukça güçlü bir iletişim platformu olan internet, firmalara, markalara ve hizmetlere kendilerine ait bir web sayfasına sahip olma imkanı sunuyor. Kendini daha geniş kitlelere tanıtmak isteyen firmalar, kendilerini temsil eden web siteleri sayesinde Dünya’nın öbür ucundaki insanlara ulaşabiliyor. Unutulmaması gereken en önemli nokta: web siteniz sizin vitrininizdir. Ve rakiplerinizin pek çoğunun internet sitesi olduğu için hızla artan rekabet ortamından sıyrılmanızın en güçlü yolu kaliteli bir şekilde tasarlanmış web sitesidir.

İnternet Sitesi Yaptırma Zorunluluğu Yasasına Göre Sitede Bulunması Mecburi İçerikler

Sermaye şirketlerinin kendilerine ait web sitesi hazırlaması zorunluluğu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. Maddesi’nde tanımlanmıştır. Bu maddede bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden üç ay içinde kendilerine ait bir web sayfası açmak ve bu sayfanın bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına ayırmak mecburiyetinde oldukları belirtilmektedir.

Ayrıca bu mecburiyet, 1524’ üncü maddede öngörülen özellikleri taşıyan internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyelerini , yüz gün ila üç yüz güne kadar adli para cezası ile karşı karşıya bırakmaktadır. Kendisine ait bir internet sitesi açmış; ancak 6102 sayılı TTK’nın 1524. maddesince belirtilen içerikleri belirtilen usulce sayfasına eklememiş olan şirketlerin ilgili kişileri ise yüz güne kadar adli para cezası tehlikesi altındalar.

İnternet sitesi yaptırma zorunluluğu yasasına göre, sermaye şirketlerinin internet sayfalarının bir bölümünde sürekli olarak yayınlanıyor olması yasa ile zorunlu kılınmış içerikler şunlardır:

1) Şirketin ticaret unvanı, merkezi, MERSİS numarası, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları.

2) Bir tüzel kişinin; anonim şirkette yönetim kuruluna üye, limited şirkette müdür olarak seçilmesi halinde, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı.

3) Seçilen denetçinin adı ve soyadı, unvanı, yerleşim yeri, varsa tescil edilmiş şubesi.

4) Yayımlanan içeriklerde değişiklik olması halinde bu içeriklerin yeni hali, değişikliğin meydana geldiği tarihte kurumun kendine ait web sitesinde güncellenmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir