TEKLİF İSTE

Dijital Pazarlama Nedir?

seo

DİJİTAL PAZARLAMA NEDİR?

Sanayileşmenin getirdiği teknolojik büyümeye, son dönemdeki dijital teknolojinin sunduğu ivme, global çapta fabrikasyon üretimleri sürekli artırmakta. Hızlı bir şekilde, her alandaki üretimin arttığı bu dönemde, piyasaya bolca sunulan sayısız mamul, doğal olarak tüketicisini arayacak. Dijitalliğin içerdiği sınırsız olanaklar dahilinde, pazarlama teknikleri de hayal gücünün kapsayabildiği tüm argümanları sonuna dek kullanabilme opsiyonunu değerlendirebilmeli.Dijital pazarlama nedir? diye sorulduğunda, tüm sektörlerde kendi içinde farklı yanıtlara ulaşabilmek mümkün. Ama ortak paydada bir yanıt arayışına girdiğimizde şöyle bir sonuca ulaşabilmemiz mümkün. Günümüz piyasasının getirdiği rekabet çerçevesinde, kullanıma sunulan herhangi bir yeni ürünün pazarlanmasında “diğerlerinden farkının ne olduğu” ve “ekstra hangi avantajı sunduğu” gibi temel mottoların vurgulanmasının önemi biliniyor.

Dijital teknolojinin bize sunduğu öncelikli avantaj, pazarlamanın muhatabı olacak potansiyel tüketiciye daha kolay ve etkili yaklaşabilmeye olanak sunması. Dijital pazarlamanın, görsellik ve işitsellik gibi temel duyu fonksiyonlarının algısına, daha çarpıcı ve özgün imge, simge ve sloganlar üreterek sunabilme imkanını kolaylaştırması, büyük bir potansiyeli gözler önüne seriyor. Mucizefikir hep bu eksende hareket ederek, daha verimli tanıtım çalışmaları sunmayı prensipleri arasında bulundurur.

Çağımızın Gelişen Olanakları Işığında “Dijital Pazarlama Nedir?” Sorusuna Farklı Cevap Arayışları

dijital pazarlama

Dijital çağda piyasayı yönlendirmek için pazarlama, promosyonu yapılan ürünün, gerekirse kendi muhtemel tüketicisini oluşturacak kertede iddialı bir strateji barındırmalı. Kendi tüketicisini oluşturan bir ürün, satış grafiğini istikrarsızlaştıracak ve öngörülemez düşüşlere sebep olabilecek piyasa şartlarının olumsuzluklarını aşmayı sağlayarak, önemli bir avantajı bünyesinde taşıyacaktır.

Dijital pazarlama nedir? sorusuna, akademik perspektiften yapılan birçok değerlendirmenin, kimi durumlarda konuyu sınırlamak anlamına geleceği unutulmamalı. Dijital teknolojinin sunduğu olanaklar ne kadar sınırsızsa, dijital pazarlamanın teknikleri de o kadar sınırsız olma potansiyelini bünyesinde barındırır.

Modern Edebiyat Ekseninde, Dijital Pazarlama Nedir?

Dijital pazarlama olanaklarının kabaca bir çerçevesini çizebilmek için, edebiyat tarihinde yerini alan, klasik distopik romanların bize tasvir ettiği genel manzaraya şöyle bir göz atmakta fayda var. Aldous Huxley’in ‘Cesur Yeni Dünya’sında, farklı kategorilerde “üretilen vatandaşlar”ın, kullanacakları elbiseden, tükettikleri gıdalara dek yönlendirilmeleri, konumuzun tasviri açısından belki uç bir örnek oluşturabilir. Anthony Burgess’in ‘Otomatik Portakal’ adlı romanında, anti kahraman hüviyetindeki baş karakterin, toplumsal kabullerden kendini soyutlamak için yaptığı marjinal tercihler de bir başka ucu temsil edecektir.

Ray Bradbury’nin ‘Fahrenheit 451’ adlı distopyasında, dijitalliğin tek seçenek olarak dayatıldığı bir algı yönetiminin temel noktalarının ipuçlarını görebilmemiz mümkün. Son olarak türün başyapıtlarından sayılan, George Orwell’ın kaleme aldığı ‘1984’ adlı roman, konunun ulaşabileceği en uç noktayı imlemesi bakımından ayrı bir öneme sahip.

Dijital pazarlamanın, neredeyse tek pazarlama yöntemi haline geleceği, diğer rutin pazarlama yöntemlerinin bir tarihi eser konumuna erişip, müzelerde sergileneceği bir çağın eşiğindeyiz. Ama dijital pazarlamanın bir araç olduğu, o aracı kullanan sürücünün kapasitesi sayesinde maksimum potansiyellere ulaşılabileceği asla göz ardı edilmemeli. Mucizefikir Bilişim, dijital pazarlama alanında nasıl geçmişte en iyi markalar arasında yer aldıysa, gelecekte de mükemmele ulaşma vizyonunu güçlendirerek sürdürmektedir.

(10 puan, 2 oy)
Loading...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir